Info

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

– Helsingfors Festspel arrangeras 17.8.–2.9.2018

– Konstens Natt arrangeras 23.8.2018

– År 2017 hade Helsingfors festspel ca 212 800 besök

– Helsingfors festspel är en av de fyra huvudarrangörerna för festivalen för ny musik Musica nova Helsinki och svarar för koordineringen av evenemanget.

– Festspelens bakgrundsorganisation är Stiftelsen Helsingforsveckan som grundats av Helsingfors stad.

– Det beslutande organet i Stiftelsen Helsingforsveckan är styrelsen, som väljs för en tvåårsperiod av Helsingfors stadsstyrelse.

 

Helsingfors festspel har förärats utmärkelsen EFFE Label 2017–2018.

Elisa Helsingin Sanomat Veikkaus
Accenture HOK-Elanto Scandic