Yritysyhteistyö

Pääyhteistyökumppaneitamme ovat:

Elisa        HelsinginSanomat       

 

Sponsoritason kumppaneitamme ovat:

Accenture         HokElanto       Scandic

 

Palvelu- ja tuotekumppaneitamme ovat:

AkunTehdas    Heku     Micromedia

PunaMusta    

 

Yritysyhteistyön mahdollisuudet

Helsingin juhlaviikot on yksi Suomen suurimpia kulttuurisponsoroinnin kohteita sekä edelläkävijä yritysyhteistyön rakentamisessa. Juhlaviikkojen yritysyhteistyösopimukset ovat strategisia, pitkäjänteisiä sopimuksia, joista hyötyy niin yritys, yleisö kuin Juhlaviikotkin. Yritysyhteistyö mahdollistaa Juhlaviikkojen monipuolisen ohjelmatarjonnan ja sisältöjen rakentamisen. Yritysyhteistyön avulla Juhlaviikot tavoittaa myös uusia yleisöjä.

Yrityksille Helsingin juhlaviikot tarjoaa imagollisen yhteyden suureen ja arvostettuun festivaaliin. Imagollisen hyödyn lisäksi yritykset voivat hyödyntää Juhlaviikkoja omassa viestinnässään, markkinoinnissaan sekä sidosryhmätyössään. Juhlaviikot tarjoaa myös useita verkostoitumismahdollisuuksia niin yrityksiin kuin kulttuuri- ja taidemaailmaan. Juhlaviikot on oiva kanava luoda ja kehittää uusia kumppanuuksia.

 

Yhteistyömalli

Helsingin juhlaviikkojen yritysyhteistyömalli on kolmitasoinen jakaantuen partneri- ja sponsoritasoihin sekä tuote- ja palvelukumppanuuksiin. Kukin taso tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia, ja kullekin yritykselle räätälöidään kyseisen yrityksen näköinen paketti. Yhteistyötä tehdään tiiviisti ja pitkäjänteisesti.

I
Päätason partnereita ovat Elisa, Helsingin Sanomat ja Veikkaus

II
Juhlaviikkojen sponsoritason kumppaneita ovat Accenture, HOK-Elanto ja Scandic.

III
Juhlaviikkojen palvelukumppanit ovat Akun Tehdas, HEKU, MicroMedia, PunaMusta ja Vapa Media.

 

Yhteydenotot
Mikäli haluatte mukaan Juhlaviikkojen kumppanijoukkoon, mahdollisuuksista kertoo mielellään Juhlaviikkojen markkinointivastaava Krista Vilo, krista.vilo@helsinkifestival.fi

 

Elisa Helsingin Sanomat Veikkaus
Accenture HOK-Elanto Scandic