A Night of Philosophy // Filosofian yö

Explore the programme (pdf) »

Lataa tästä ohjelma (pdf) »

 

Installations / Teokset:

FAUN
Nicolas Darrot, 2016
Luminous projector, telescope mount.
Concept developed in collaboration with Olivier Dadoun

A high-definition image of the universe, produced by the WISE satellite, is the invisible core that the Faun algorithm uses to read. Each pixel of the image is thus expressed by its luminous value, its color, its order in the file, as well as the galactic coordinates to which it corresponds. At the cost of a literal reading of this image, Faun invites us to an extensive exploration of the visible universe. The progression of the algorithm in the image, from the center and moving away in centrifugal spirals progresses towards the edges of the cosmos. Faun carries out a space exploration which simultaneously transforms this journey into a temporal sequence scheduled to last forty years, before exhaustion of all the pixels composing the initial image.

Faun is also visible online: www.faune.xyz

Workshop space, 5th floor

 

FAUN
Nicolas Darrot, 2016
Valoprojektori, teleskooppikiinnike
Konsepti toteutettu yhdessä Olivier Dadounin kanssa.

WISE-satelliitin ottama teräväpiirtokuva maailmankaikkeudesta on Faun-algoritmin näkymätön sydän. Kuvan jokainen pikseli vaikuttaa valovoiman, värin, järjestyksen ja koordinaattiensa kautta siihen, miten Faun kutsuu meidät kokemaan näkyvän universumin.

Faun on nähtävissä myös osoitteessa www.faune.xyz

Paja, 5. krs

 

//

PORTRAITS – REAL TIME
Rebecca Bournigault, 1994

In this video installation the viewer is invited to sit on a chair in a dark room. The viewer then gets in front of his or her own image magnified. Other viewers are witnesses of a portrait that is happening in real time. They also have the possibility to be the next models. In this installation we are confronted to our image as others see us, it is different from a mirror as left and right are not inverted, it is an experience of the self.

rebeccabournigault.org

Intro 5, 5th floor

 

PORTRAITS – REAL TIME
Rebecca Bournigault, 1994

Videoinstallaatiossa katsoja kutsutaan istumaan pimeään huoneeseen, jossa hän saa nähdä oman kuvansa suurennettuna. Muu yleisö näkee muotokuvan reaaliajassa ja kukin pääsee halutessaan vuorollaan malliksi. Kohtaamme oman kuvamme kuten muut sen näkevät, ei peilikuvana, vaan kokemuksena omasta itsestä.

rebeccabournigault.org

Intro 5, 5. krs

 

//

ECHOES IN MEMORY
Esther Shalev-Gerz, 2007

In this double video, Shalev-Gerz filmed members of the staff of London’s National Maritime Museum listening to her in the Great Hall of the Queen’s House as she recounts what the person she filmed before just told her. Those fragments of history, dreams and interpretations range from actual facts to long-held rumours and disputed opinions. In the background, one can see visitors coming and going and mysterious virtual feminine characters.

shalev-gerz.net

Main lobby 1st floor

 

ECHOES IN MEMORY
Esther Shalev-Gerz, 2007

Videoteoksessa Shalev-Gerz kuvaa Lontoon Merimuseon työntekijöitä samalla kun hän kertoo, mitä edellinen kuvattava henkilö kertoi hänelle. Katkelmat käsittelevät historiaa, unia ja tulkintoja huhupuheista ja kiistellyistä mielipiteistä. Taustalla näemme museokävijöitä sekä mystisiä virtuaalisia naishahmoja.

shalev-gerz.net

Pääaula, 1. krs

 

//

THE GENTLEMAN AND THE COMPUTER
Diaporama of 149 vintage pictures selected by Mériam Korichi.
Courtesy of the Computer History Museum in California.

Under the ramp, Main lobby 1st floor

 

THE GENTLEMAN AND THE COMPUTER
149 valokuvasta koostuva multivisio. Kuvat on valinnut Mériam Korichi.
Kuvat Kalifornian Computer History Museumin kokoelmasta.

Rampin alla, pääaula, 1. krs

 

//

TABLE SOCIETY
Laura Klatt

One table, different people, food and drinks: be part of the Table Society.

The performance invites people to create for a short period of time a Table Society. The connection between the people: they don’t know each other.

Share a dinner with strangers and create a society which exists in this night.

Laura Klatt is an artist working in the field of theatre and performance. She lives and works in Germany and France.

Sign up here »

Performances: 23.00, 01.00, 03.00, 05.00

 

TABLE SOCIETY
Laura Klatt

Yksi pöytä, erilaisia ihmisiä, ruokaa ja juomaa: tule mukaan Table Societyyn.

Table Society on esitys, joka kutsuu toisilleen tuntemattomat ihmiset muodostamaan hetkellisen yhteisön ruokapöydän ympärille.

Ilmoittaudu mukaan illalliselle tuntemattomien kanssa ja ole osa yhteisöä, joka elää hetken yössä.

Laura Klatt on teatteri- ja performanssitaiteilija. Hän asuu ja työskentelee Saksassa ja Ranskassa.

Ilmoittaudu mukaan »

Esitykset: 23.00, 01.00, 03.00, 05.00

 

//

THE AI PARTY LAUNCH
Sami Henrik Haapala, Katerina Kokkinos-Kennedy & Emma Bexell

We are living through a global political, and environmental crisis of unknown proportions. Human intelligence and governing has demonstrated a long history of failure. With THE AI PARTY initiative we have a chance to formulate and test new approaches to these challenges by asking the question: Is it time to give another kind of intellect the opportunity to do it better?

THE AI PARTY initiative aims to establish a new political party led by an artificial intelligence. Bringing together artists, performance-makers, and AI researchers the initiative will focus on the legal formation of an actual political party in preparation for a series of online and public events. THE AI PARTY is at the same time a large-scale performance and the start of a new political party.

This is the global launch of the initiative with the premiere of the performance set for 2018.

Concept and realization: Catrine Bek, Emma Bexell, Sami Henrik Haapala, Katerina Kokkinos-Kennedy, Sjur Marqvardsen and Stefan Stanisic.

Performance: 22.30, 60 min
Main lobby, 1st floor

 

KONEÄLYPUOLUEEN JULKISTUS
Sami Henrik Haapala, Katerina Kokkinos-Kennedy & Emma Bexell

Elämme parhaillaan ennennäkemätöntä globaalin, poliittisen ja ekologisen kriisin aikaa. Inhimillisellä päätöksenteolla on takanaan pitkä epäonnistumisen historia. KONEÄLYPUOLUEEN kautta meillä on mahdollisuus kokeilla käytännössä uusia
lähestymistapoja kohtaamiimme haasteisiin kysymällä olisiko ihmisten aika väistyä ja antaa toisenlaiselle älykkyydelle mahdollisuus johtaa meitä kaikkia paremmin?

KONEÄLYPUOLUEEN tavoitteena on uuden, koneälyn johtaman poliittisen puolueen luominen. Teos tuo yhteen taiteilijoita ja koneälyä tutkivia tutkijoita ja keskittyy laillisen ja oikean poliittisen puolueen perustamiseen. Teokseen kuuluu valikoima julkisia esityksiä, jotka tapahtuvat online-, virtuaali- ja reaalimaailmassa. KONEÄLYPUOLUE on samanaikaisesti laajamittainen esitys sekä uuden poliittisen liikkeen alku. Tämä on koneälypuolueen ensimmäinen virallinen julkistus. Teoksen ensi-ilta on lähelläsi lähiaikoina.

Konsepti ja toteutus: Kaiken keskus, Triage Live Art Collective, Bombina Bombast, ja First Kiss Production.

Esitys: 22.30, 60 min
Pääaula, 1.kerros

 

//

LIVE WRITING RECEPTACLE
Otso Huopaniemi

Performed by one human and a number of algorithms, Live Writing Receptacle parasitizes the Kiasma lobby. It reflects the surrounding events and acts as a living receiver that turns what it sees, hears, and otherwise senses into improvised text. LWR is a poetic observatory that leaves traces of the possibility of this interaction.

loveabz.com

Performances: 00.30, 03.45, 06.10
Duration: 30 min

Convivium, main lobby, 1st floor

 

LIVE WRITING RECEPTACLE
Otso Huopaniemi

Live Writing Receptacle on inhimillisen esiintyjän ja usean algoritmin esittämä teos, joka loisii Kiasman aulassa. Se heijastelee ympäröiviä tapahtumia ja toimii elävänä vastaanottimena, joka kääntää näkemänsä, kuulemansa ja muuten aistimansa improvisoiduksi tekstiksi. LWR on runollinen havaintoasema, joka jättää jälkiä tämän vuorovaikutuksen mahdollisuudesta.

loveabz.com

Esitykset: 00.30, 03.45, 06.10
Kesto: 30 min

Pääaula, 1.kerros

 

//

FICTIONING A PERFORMANCE
Tero Nauha

In this performance, Tero Nauha plays and mixes vinyl records with pre-recorded presentations and lectures by himself. He will mix these records with Theremin and live performance. In this performance voices stutter, skip and whine. The performance clones itself and flattens thoughts. The artistic practice does more than just think with philosophy, like an ‘almost-a-philosopher’. It modulates the gestures of philosophical and performance thought.

Performance: 01.30
Duration: 30 min

Convivium, main lobby, 1st floor

 

FICTIONING A PERFORMANCE
Tero Nauha

Tero Nauha soittaa ja miksaa vinyylilevyiltä luentoja ja presentaatioita. Levysoittoa höystää live-performanssi ja theremin-soitto. Äänet änkyttävät, hyppivät ja ulisevat. Esitys toistaa itseään ja latistaa ajatukset. Esitys menee filosofisen ajattelun tuolle puolen – se moduloi filosofian ja performanssin käyntänteet.

Esitys: 01.30
Kesto: 30 min

pääaula, 1.kerros

 

//

OWL
Sonja Jokiniemi

At the Night of Philosophy we will see a snippet of Sonja Jokiniemi´s work RRRRR (2016 ): an appearance of a character called Owl. In this poetic exploration the character wanders in landscapes of disappearance, loss and disassociation of mind and identity. Jokiniemi is interested in communication and inanimate, their collaboration and conversation in a world that is largely of that which works on interdependencies between man and machine, living and non-living.

sonjajokiniemi.com

Performance: 02.15
Duration: 20 min

Convivium, main lobby, 1st floor

 

OWL
Sonja Jokiniemi

Filosofian yössä nähdään ote Sonja Jokiniemen teoksesta RRRRR (2016): Owl-nimisen hahmon esiintyminen. Tässä runollisessa näyssä Owl vaeltaa kadotuksen, menetyksen ja mielen ja ruumiin erottumisen maisemissa. Jokiniemi on kiinnostunut kommunikaatiosta elävän ja elottoman välillä – maailmassa, joka rakentuu pitkälti ihmisen ja koneen riippuvuussuhteille.

sonjajokiniemi.com

Esitys: 02.15
Kesto: 20 min

Pääaula, 1.kerros

 

//

P IS NOT DEAD
Dj Damien Cadio

For the 7th edition of P is not Dead in A Night of Philosophy, the Artist Damien Cadio will provide a soundtrack for wolves, ghosts, jellyfishes, Turing machines and for everything remains before the daylight comes.

Damien Cadio was born in 1975 in France. He works since 25 years as a painter and videographer. He also recorded numerous soundtracks for films and installations from other artists. His work is suggestive and impressive, yet particularly ghostly and mysterious.

damiencadio.com

Performance: 04.15
Duration: 60 min

Convivium, main lobby, 1st floor

 

P IS NOT DEAD
Dj Damien Cadio

P is not Deadin seitsemäs editio on ääniraita susille, aaveille, meduusoille, Turingin koneille ja kaikelle, mikä elää ennen päivänvalon kajoa.

Damien Cadio (s. 1975) on ranskalaissyntyinen maalari, video- ja äänitaiteilija. Hän on äänittänyt lukuisia ääniraitoja elokuviin ja installaatioihin. Cadion teokset ovat viitteellisiä ja vaikuttavia, aavemaisia ja mystisiä. Cadio asuu ja työskentelee Berliinissä.

damiencadio.com

Esitys: 04.15
Kesto: 60 min

Pääaula, 1.kerros

 

//

THE IMAGE AND THE SKIN
Bogdan Hatisi

Is our skin once again a place of thought symbolization? Can we tattoo a philosophical thought, so it can be seen ? Couldn’t this be the occasion for a ritual? These questions form the matter Robert Hatisi will explore with you through the night, by means of his ambulant painting-kit.

 

THE IMAGE AND THE SKIN
Bogdan Hatisi

Onko ihomme paikka ajatusten symbolisoimiselle? Voimmeko tatuoida filosofista ajatusta nähdäksemme sen? Eikö tämä voisi olla oikea hetki rituaalille? Nämä kysymykset muodostavat sisällön, jota Robert Hatisi tutkii kanssasi läpi yön kiertävän maalaussettinsä kanssa.

Elisa Helsingin Sanomat Veikkaus
Accenture HOK-Elanto Scandic